Informácie k GDPR

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti REALTECH TRADE s.r.o., ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlásenie