SMA 01

SMA 01

Návestidlo s integrovaným servisným výťahom SMA 01

  Pre bezpečnú, rýchlu a ekonomickú údržbu návestidiel

• Chráni vašich zamestnancov
• Spĺňa predpisy EU
• Zvyšuje dostupnosť tratí
• Nahrádza servisné vozidlá s pracovnou plošinou
• Enormné úspory začínajúce už v prvom roku používania servisného výťahu SMA

 

Prihlásenie