SMA

SMA

Návestidlo so servisným výťahom SMA

Popis problému:

Údržba návestidiel podľa bezpečnostných predpisov Európskej únie

• Plánovaná údržba sa vykonáva len s pomocou adekvátneho vybavenia ako sú pracovné koše, výškové pracovné plošiny atď.

o Obmedzený počet dostupných servisných vozidiel
o Príchod/práca/odchod = 3 hodiny
   Dlhé výluky pred znovuotvorením trate
o Možná údržba len ak je servisné vozidlo k dispozícii

• Výstup na návestidlo je povolený len kvalifikovaným pracovníkom používajúcim certifikovaný a dobre udržiavaný pracovný postroj.

Dôsledok:


• obmedzená doba dostupnosti tratí (dlhá reakčná doba a čas servisného zásahu – 3 hodiny)
• veľmi vysoké náklady pri rozsiahlej výluke
• vysoké náklady na servisné vozidlá s pracovnými plošinami + pracovníkov
• nebezpečné situácie pri práci
• vysoké náklady na školenie zamestnancov a lezecké vybavenie
• vyššie nároky na zamestnancov

Riešenie od spoločnosti KRUCH

Nové návestidlo KRUCH s integrovaným servisným výťahom je odpoveďou na nové výzvy v oblasti údržby návestidiel v železniciach. Návestidlo KRUCH s integrovaným servisným výťahom je nový revolučný koncept, pri ktorom sú údržbári na elektro-hydraulickej plošine pri servisnom zásahu vyvezený do výšky 5 až 7 m. V porovnaní s bežnými metódami servisu návestidiel sa minimalizuje doba prevádzky, zvýši sa bezpečnosť pri práci a nebudú potrebné servisné vozidlá s pracovnou plošinou.


• chráni vašich zamestnancov pred nehodami/pracovnými úrazmi
• pomôže vám splniť predpisy EU
• udržuje vaše návestidlá v prevádzke
• zvyšuje dostupnosť vašich tratí
• ušetrí vám množstvo peňazí (od 1 roka používania servisného výťahu SMA)

Prihlásenie