Kontakt

Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa:

REALTECH TRADE s.r.o.

Šrobárova 1

917 01 Trnava

 

Tel.: 0335332010

Fax: 0335332013

Mobil: 0918117683

e-mail: rtt@rtt.sk

 

Prihlásenie